Fase 6

Tilsyn

Løbende tilsyn og kontrol under byggefasen så du får ro i maven og sikre byggeriets kvalitet.


FASE 5
Kontrakt
FASE 7
Færdigmelding

Tilsyn og kontrol

Det påhviler håndværkeren at udføre byggeriet med god håndværksmæssig faglighed. Hertil skal håndværkeren overholde den kontrakt I har indgået. Men ofte kan der ske fejl eller komme vejrmæssige / leverancemæssige udfordringer som påvirker byggeriets kvalitet.

Ved at lade os føre løbende kontrol og tilsyn med byggeriet sikre I at byggeriet opføres i den forventede kvalitet.

Vi har et godt kendskab til byggefasen og taler håndværkerens sprog.

I får altså ro i maven omkring byggefasen og kvaliteten. 

Eksempel på et byggetilsyn?

Fundament

Ved fundamentstilsynet kontrolleres de udgravede render for hovedmål samt, dybde og bredde. Herefter kontrolleres armeringen som kan være traditionel armering udført som stålarmering, eller som den efterhånden hyppigere anvendt fiberarmeret beton, hvilket indeholder små stålfibre, der udgør den samme revnearmering, som den traditionelle armering. I så fald er det væsentligt at geoteknikeren og ingeniøren har taget højde herfor i deres indledende arbejde.

Ved tilsynet holdes øje med opstarten af montering af fundamentsblokkene, hvis det er tidsmæssigt muligt. Er dette ikke muligt, kontrolleres disse ved næstkommende tilsyn.

Efter tilsynet leveres tilsynsnotat til bygherre.

Terrændæk
Tilsynet sker forud for støbning af terrændæk for at kvalitetssikre installationer og isolering


Tagkonstruktion

Spærkonstruktion gennemgåes samt undertag og spændbånd mv.

Bærende dele
Tilsyn med bærende dele som søjler og bjælker mv.


Facade

Kontrol af fugtsikring ved opstart samt kontrol af finish tolerancer 

Dampspærre

Tilsyn med dampspærre og evt. fugtproblemer i vægge og tag

Vådrum

Tilsyn med vådrumsmembran, samt kontrol af fald på gulve til afløb mv.

Prægennemgang

Deltagelse i førgennemgang forud for afleveringsforretning for at nedbringe evt. fejl og mangler til afleveringsdagen.

Afleveringsforretning

ABT 18 Almindelige betingelser for totalentreprise er udarbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Priseksempler på udførelse af Tilsyn

Byggetilsyn Enfamiliehus

fra kr. 30 .000 ,-

inkl. moms

  • Fundamentstilsyn, støbning af fundamenter og armering
  • Terrændæktilsyn inden støbning af gulve
  • Tagkonstruktion
  • Bærende dele
  • Facade
  • Dampspærre
  • Vådrum
  • Prægennemgang
  • Afleveringsforretning

Tilsynet udføres med 6 besøg på byggepladsen

Opstartsmøde

Du kan altid starte med gratis opstartsmøde.

Så hjælper vi dig til at sammensætte en pakkeløsning som passer til dit behov.

Det er ganske uforpligtende at tale med os.

Kontakt os