Fase 3

Myndighedsprojekt

Med et myndighedsprojekt kan du søge og få en byggetilladelse.


FASE 2
Skitseprojekt
FASE 4
Hovedprojekt

Byggetilladelse?

Hvad er en byggetilladelse?

Når du skal bygge nyt, ombygge eller tilbygge, kræver det i langt de fleste tilfælde, en byggetilladelse fra din kommune inden du kan gå i gang.

For at få tilladelsen kræver det en række række opgaver løses og indsendes til kommunen. Heriblandt en række tegninger og beregninger mv.

Byggetilladelsen gives på baggrund af bygningsreglementets regler, kommuneplanen og den evt. lokalplan som du kan være omfattet af.

Der kan også være tale om en supplerende landzonetilladelse, hvis du ønsker at bygge udenfor et byområde.

Byggetilladelse

Erfaring

Tid

Valgfrihed

Hvorfor os?

Vi har mange og gode erfaringer med at udarbejde myndighedsprojekter og opnå byggetilladelser.

Gennem årene har vi hjulpet og ansøgt i næste alle landets kommuner, hvilket har givet os erfaringen til at opnå en effektiv behandling af vore sager, således du kan få din byggetilladelse hurtigst muligt. 

Du vælger selv om vi blot skal udarbejde projektet hvorefter du selv ansøger hos din kommune, eller om vi skal ansøge for dig, og varetage dialogen med sagsbehandleren.

Helårshus

Sommerhus

Garage/Carport/Skur

Dobbelthus

Hvilken byggetilladelse har du brug for?

Vi har en bred erfaring og kan indhente tilladelser til alle typer af byggeri.

Boligbyggeri

Andre småhuse

Nedrivning

Tilbygning/Ombygning

Vi kan hjælpe dig

…uanset, hvor du er i processen:

Er du blot kun lige begyndt at gå med byggetanker, men ved ikke lige hvor du skal starte?

Har du allerede tegnet dine egne tegninger?Har du et skitseprojekt fra en anden arkitekt?

Har du blot brug for nogle enkelte arbejder for at fuldføre den ansøgning du allerede er i gang med?

Skal vi overtage en igangværende ansøgning?


Kontakt os og få en uforpligtende snak.


Priseksempler på udførelse af myndighedsprojekt

Har du et skitseprojekt/arkitekttegninger inkl. tegnings-fil og matrikeloplysninger

Helårshus
(op til ca. 150 m2)

fra kr. 15 .000 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstruktioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

Tilbygning
(op til ca. 60 m2)

fra kr. 8 .500 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstrukrioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

Tilbygning (ca. 60 m2) +
Ombygning (ca. 150m2)

fra kr. 17 .500 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstrukrioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Tilkøbsmuligheder

 • Analyse og indhentelse af matrikel oplysninger samt evt. udførelse af landmålerarbejde
 • Varmetabsberegning
 • Energiberegning
 • Vi håndterer indsendelse af ansøgning med udfyldelse af BBR mv. i bygogmiljø.dk samt håndterer alt korrespondance med kommunens sagsbehandler
 • Dispensationsanalyse og ansøgning

Håndtering af andre særlige krav

Opstartsmøde

Du kan altid starte med gratis opstartsmøde.

Så hjælper vi dig til at sammensætte en pakkeløsning som passer til dit behov.

Det er ganske uforpligtende at tale med os.

Kontakt os