Fase 5

Kontrakt

Kontrahering med de rigtige håndværkerne til dit byggeri


FASE 4
Hovedprojekt
FASE 6
Tilsyn

Kontrahering?

Kontrahering er kontraktindgåelse med de håndværkere som skal udfører dit byggeri.

En kontrakt er det bindende værktøj mellem dig og håndværkeren og skal sikres som et solidt og ordentligt aftalegrundlag for opgaven.

Publicerede aftalegrundlag som AB-Forbruger, AB 18, ABR 18, ABT 18 vil ligge til grund for en kontrakt indenfor byggeriet, og det kan være en jungle for dig som bygherre at finde rundt i.

Samtidig skal du også navigerer imellem en masse håndværksmestre, som oftest vil have forskellige tilgange til opgavens løsning.

Vi gransker håndværkerens tilbud og sammenligner med udbudsmaterialet, samt vi udfærdiger kontrakts oplæg, samtidig med at du rådgives herom.

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere (AB-Forbruger)

Standardaftalen AB-Forbruger, revideret juni 2012 er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet og Håndværksrådet.

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere kan finde anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr., med mindre parterne indgår anden skriftlig aftale. Alle anlægsarbejder indenfor grunden betragtes som byggearbejder.”

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

»Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed« (AB 18) er udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.”

Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

»Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed« (ABR 18) er udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.”

ABR 18 Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

»Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed« (ABT 18) er udfærdiget af et udvalg, nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.”

ABT 18 Almindelige betingelser for totalentreprise er udarbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter.

Gode råd til en solid byggekontrakt

1. Sørg for at kontrakten bygger på et solidt, gennemarbejdet og godt beskrevet hovedprojekt samt hold dig til dette for alle de deltagende håndværkere.

2. Lad veludfylde tilbudslister være en del af aftalegrundlaget.

3. Undgå mundtlige aftaler, hvis du ønsker ændringer eller håndværkeren foreslå dette. Sørg for at der udfærdiges en skriftelig aftaleseddel.

4. Met et veludført aftalegrundlag skal du bede om en fast tidsplan for projektet, samt aftale en dagbod for håndværkeren ved evt. overskridelse. Hertil en tidsplan for hvornår der aftales byggemøder.

5. Sørg for at kontrakten indeholder en nøje beskrevet betalingsplan.

6. Sørg for at håndværkeren stiller en bankgaranti på 15% af entreprisesummen.

7. sørg for at håndværkerens evt. forbehold er nøje gennemgået og beskrevet.

Priseksempler på rådgivning vedr. kontraktindgåelse

Rådgivning omkring kontraktindgåelse er helt individuel og udføres derfor timebasis efter bestilling.

timepris kr. 1 .050 ,-

ekskl. moms

  • Tekstforfatning af kontrakter
  • Gennemgang af håndværkertilbud
  • Tekstforfatning af garantitekster
  • Baggrundstjek af håndværkeren
  • samlet budgetskema for et godt overblik
  • Prissammenligning

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Opstartsmøde

Du kan altid starte med gratis opstartsmøde.

Så hjælper vi dig til at sammensætte en pakkeløsning som passer til dit behov.

Det er ganske uforpligtende at tale med os.

Kontakt os