lUND

Lund tilbyder rådgivnings-, arkitekt- og konstruktionsarbejde mv. indenfor byggeri og bæredygtigbyggeri til både private og professionelle bygherrer.

Med baggrund som arkitekt, bygningskonstruktør og totalentreprenør haves det solide erfaringsmæssige kendskab til byggerådgivning, arkitekt-og/byggetegninger, bygningsenergi og byggeriets udførelse. Dette sikre dig et projekt i højeste kvalitet uanset om der er tale om en mindre eller større byggesag.

Lund beskæftiger sig med alt fra småbygninger som skure/carporte/garager, ombygning/tilbygning til, ikke mindst, komplette arkitektegnet enfamiliehuse og tæt/lav bebyggelsesprojekter samt mindre og større erhvervsbyggeri.

Vore stærke sider er ærlig og professionel rådgivning, inspirerende og kreativ arkitektarbejde med afsæt i din økonomi, tværfagligheden og overblikket samt det indgående kendskab til alle byggeprocessens faser. Derfor er vi det perfekte bindeled mellem tanke og handling. Det er os, der samler trådene i alle byggeriets faser og vi kan følge dit projekt fra start til slut.


VOR PASSION

RÅDGIVNING

Vi har passion for professionel, personlig og ærlige rådgivning og mener det er grundlaget for det gode byggeprojekt. Vores rådgivning skaber således de bedste vilkår for din drøm.

Vi rådgiver professionelt og ærligt omkring dine muligheder ift. dit budget, tanker og drømme.

Vi rådgiver professionelt og ærligt omkring konstruktioner, materialer og håndværkere.

Vi er ærlige omkring vore egne kompetencer.


Arkitektur

Vi har passion for den tidsløse arkitektur og mener at bygningsdesign skal være personlig, inspirerende, spændende og funktionel.

Vi designer bygningen ud fra dine personlige behov og beliggenhedens muligheder.

Vi indretter med fokus på bæredygtighed og et indeklima i god balance.

Vi mener at materialernes muligheder og sammensætning er grundlæggende.


Konstruktion

Vi har passion for gode løsninger og mener at det er vigtigt at være opdaterede på viden omkring bygningers konstruktioner.

Vi konstruerer altid iht. den gældende lovgivning og opdaterede viden.

Vi udarbejder gennemarbejdede byggetegninger og kvalitetssikre vores arbejde.

Vi samarbejder på tværs af byggeriets faggrupper for den optimale løsning.


Energi

Vi har passion for at bidrage til en bedre og fremtidssikret bygningsenergi til gavn for hele verden.

Vi har stor erfaring med plus energi huse, lavenergi huse og bæredygtig byggeri.

Vi udfører energiberegninger og følger udviklingen på området.

Nybyg

Nyt hus – Byg dit personlige arkitekttegnede hus.

Vi laver arkitekttegningerne, udbyder byggeprojektet og finder egnede håndværkere til bygge opgaven. Tilbyder byggestyring og bidrager med gode priser fra vore leverandører.Ombyg/Tilbyg

Vi hjælper dig fra start til slut i din byggesag
Følg os på de sociale medier: