Her finder du priseksempler på byggeriets Faser

Kontakt os for en uforpligtende snak om din opgave samt et tilbud 

Fase 1

Idéoplæg

Helårshus
(op til ca. 150 m2)

fra kr. 5 .000 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af grundige spørgeskemaer
 • Undersøgelse af lokale krav
 • Rådgivning omkring projektets økonomi
 • Udarbejdelse af én, eller flere 3d grovdesign (projektet set udefra)
 • Udarbejdelse af samlet rapport samt et forslag til projektets forløb

Tilbygning
(op til ca. 60 m2)

fra kr. 5 .000 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af grundige spørgeskemaer
 • Undersøgelse af lokale krav
 • Rådgivning omkring projektets økonomi
 • Udarbejdelse af én, eller flere 3d grovdesign (projektet set udefra)
 • Udarbejdelse af samlet rapport samt et forslag til projektets forløb

Tilbygning (ca. 60 m2) +
Ombygning (ca. 150m2)

fra kr. 7 .500 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af grundige spørgeskemaer
 • Undersøgelse af lokale krav
 • Rådgivning omkring projektets økonomi
 • Udarbejdelse af én, eller flere 3d grovdesign (projektet set udefra)
 • Udarbejdelse af samlet rapport samt et forslag til projektets forløb

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Fase 2

Skitseprojekt

Kender du dit projektets muligheder og har du helt styr på dine behov, byggegrund mv.?

Helårshus
(op til ca. 150 m2)

fra kr. 12 .500 ,-*

inkl. moms

 • Behovsanalyse
 • Planløsningsforslag
 • Facadeskitser
 • Snitskitse
 • 3D Stregvisualisering
 • Møde for gennemgang
 • 1 stk. revision herefter

Tilbygning
(op til ca. 60 m2)

fra kr. 7 .500 ,-*

inkl. moms

 • Behovsanalyse
 • Planløsningsforslag
 • Facadeskitser
 • Snitskitse
 • 3D Stregvisualisering
 • Møde for gennemgang
 • 1 stk. revision herefter

Tilbygning (ca. 60 m2) +
Ombygning (ca. 150m2)

fra kr. 13 .500 ,-*

inkl. moms

 • Behovsanalyse
 • Planløsningsforslag
 • Facadeskitser
 • Snitskitse
 • 3D Stregvisualisering
 • Møde for gennemgang
 • 1 stk. revision herefter

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Tilkøbsmuligheder

 • Ekstra tegningsforslag Plan, Facade, Snit
 • Skitsering af udearealer og småhuse
 • Visualisering og 3D-rendering

Fase 3

Myndighedsprojekt

Har du et skitseprojekt/arkitekttegninger inkl. tegnings-fil og matrikeloplysninger

Helårshus
(op til ca. 150 m2)

fra kr. 15 .000 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstruktioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

Tilbygning
(op til ca. 60 m2)

fra kr. 8 .500 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstrukrioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

Tilbygning (ca. 60 m2) +
Ombygning (ca. 150m2)

fra kr. 17 .500 ,-*

inkl. moms

 • Gennemgang af lokale krav og projektbeskrivelse
 • Beregning af bebyggelsesprocenter
 • U-værdiberegning af beskrevne konstrukrioner
 • Analyse af højdegrænseplan
 • Analyse af flugtveje og redningsåbninger
 • Opdatering af tegninger til myndighedsniveau
 • Beliggenhedsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegning

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Tilkøbsmuligheder

 • Analyse og indhentelse af matrikel oplysninger samt evt. udførelse af landmålerarbejde
 • Varmetabsberegning
 • Energiberegning
 • Vi håndterer indsendelse af ansøgning med udfyldelse af BBR mv. i bygogmiljø.dk samt håndterer alt korrespondance med kommunens sagsbehandler
 • Dispensationsanalyse og ansøgning

Håndtering af andre særlige krav

Fase 4

Hovedprojekt

Helårshus
(op til ca. 150 m2)

fra kr. 25 .000 ,-*

inkl. moms

 • Dokumentfortegnelse
 • Byggesagsbeskrivelse
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Hovedtegninger
 • Detailtegninger
 • Implemtering af Ingeniørens beregninger
 • Ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent
 • Vejl. tidsplan
 • Tilbudsliste

Tilbygning
(op til ca. 60 m2)

fra kr. 15 .000 ,-*

inkl. moms

 • Dokumentfortegnelse
 • Byggesagsbeskrivelse
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Hovedtegninger
 • Detailtegninger
 • Implemtering af Ingeniørens beregninger
 • Ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent
 • Vejl. tidsplan
 • Tilbudsliste

Tilbygning (ca. 60 m2) +
Ombygning (ca. 150m2)

fra kr. 17 .500 ,-*

inkl. moms

 • Dokumentfortegnelse
 • Byggesagsbeskrivelse
 • Arbejdsbeskrivelse
 • Hovedtegninger
 • Detailtegninger
 • Implemtering af Ingeniørens beregninger
 • Ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent
 • Vejl. tidsplan
 • Tilbudsliste

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Fase 5

Kontrakt

Rådgivning omkring kontraktindgåelse er helt individuel og udføres derfor timebasis efter bestilling.

timepris kr. 1 .050 ,-

ekskl. moms

 • Tekstforfatning af kontrakter
 • Gennemgang af håndværkertilbud
 • Tekstforfatning af garantitekster
 • Baggrundstjek af håndværkeren
 • samlet budgetskema for et godt overblik
 • Prissammenligning

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført

Fase 6

Byggekontrakt

Byggetilsyn Enfamiliehus

fra kr. 30 .000 ,-

inkl. moms

 • Fundamentstilsyn, støbning af fundamenter og armering
 • Terrændæktilsyn inden støbning af gulve
 • Tagkonstruktion
 • Bærende dele
 • Facade
 • Dampspærre
 • Vådrum
 • Prægennemgang
 • Afleveringsforretning

Tilsynet udføres med 6 besøg på byggepladsen

Fase 7

Færdigmelding

Rådgivning omkring kfærdigmelding er helt individuel og udføres derfor timebasis efter bestilling.

timepris kr. 1 .050 ,-

ekskl. moms

 • Indsamling af materiale
 • Samling i rapport
 • Indsendelse til kommunen

* Din tilbudspris afhænger af projektets kompleksitet og det omfang af arbejde du ønsker udført