Privatkunde

Opstartsmøde

lund tegnestue mener, at et godt samarbejde starter med dialog og forståelse for dine ønsker og behov.

Få en uforpligtende samtale omkring jeres projekt.

lund tegnestue vurderer herefter, hvilken løsning der er den korrekte for jer. Ofte sammensættes ydelserne på tværs af pakkeløsningerne, således de er skræddersyet til netop dit behov.

lund tegnestue fremsender skriftligt, et uforpligtigende tilbud på din pakkeløsning.

Pris

Gratis og uforpligtende

Opstartsmøde

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Rådgivning

lund tegnestue kan være din bygherrerådgiver.

Har du valgt selv at bygge, eller har du valgt at bygge med professionelle håndværkere eller entreprenører?
Det kan være en god idé at have en uvildig byggerådgiver med på sidelinjen. Dette er din sikkerhed for at kvalitet, økonomi og tid overholdes.

lund tegnestue yder professionel rådgivning indenfor nybyggeri, renovering, ombygning og tilbygning.

Bygherrerådgivningspakke
Vælger du lund tegnestue, som din bygherrerådgiver, får du:

- Granskning og kvalitetssikring af indkomne tilbud
- Hjælp til en god entrepriseaftale mellem dig og entreprenørerne
- Løbende tilsyn og kvalitetskontrol af byggeriet inkl. kørsel
- Udfærdigelse af relevante tilsynsprotokoller
- Grundig gennemgang og rådgivning ved afleveringsforretning

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en rådgivningspakke, skræddersyet til dig

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Skitsering

lund tegnestue kan visualisere dine byggedrømme.

Det en god idé at få visualiseret dit byggeprojekt. Med en skitseringsløsning, får du konkretiseret omfanget af dit byggeprojekt og, hvordan det endelige resultat vil fremstå. Du minimerer uforudsete konstruktionsproblemer, og sikre at byggeriet lever op til bygge- og planlov.

lund tegnestue visualiserer både nybyggeri, renoveringsprojekter, ombygning og tilbygninger.

Skitseringspakke
Vælger du lund tegnestue, til at visualisere dit byggeprojekt, får du:

- Professionel skitsering af situationsplan, grundplan, principsnit og facader
- 3D visualisering
- Rådgivning omkring materialevalg og materialebeskrivelse
- Analyse af myndighedskrav
- Økonomisk vurdering af projektet

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en personlig skitseringspakke

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Myndighedsbehandling

lund tegnestue udarbejder myndighedssæt og opnår din byggetilladelse, hurtigt og enkelt

Når du skal bygge nyt, renovere, ombygge eller tilbygge, kræver det i langt de fleste tilfælde, en byggetilladelse fra din kommune. Det kan være besværligt at opnå byggetilladelsen, uden professionel hjælp.

lund tegnestue har gode erfaringer med at opnå byggetilladelser, i kommuner over hele landet. lund tegnestue fremsender kommunen et gennemarbejdet og professionelt myndighedsprojekt, og vi forestår en god opfølgningsdialog, som sikre dig at du får din byggetilladelse hurtigst muligt.

Myndighedsbehandlingspakke
Vælger du lund tegnestue, til at ansøge om din byggetilladelse, får du:

- Professionel udarbejdelse af situationsplan, grundplan, principsnit og facader på myndighedsniveau
- Nødvendig beskrivelse og dokumentation af konstruktionsvalg og løsninger
- Indarbejdelse af myndigheds- og lokalplanskrav
- Nødvendig energirammeberegning
- Nødvendig analysearbejde
- Rådgivning om udfyldning af relevante ansøgnings skemaer
- Opfølgning hos kommune til byggetilladelsen er givet

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på din myndighedsbehandlingspakke

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Projektering

lund tegnestue projekterer dit byggeprojekt så det er bygbart.

En projektering af dit byggeprojekt er nødvendig og sikre dig, at byggeriet lever op til alle love og byggeanvisninger. Derved får du et gennemtænkt og kvalitetsrigtigt byggeri.

lund tegnestue går i dybden med byggeriets konstruktioner og materialer. Herefter udfærdiges alle relevante tegninger og detaljetegninger, på et detaljeret bygbart niveau og der udfærdiges en professionel beskrivelse af dit byggeri.
Så er du klar til at bestille håndværkere eller entreprenør.

Projekteringspakke
Vælger du lund tegnestue, til at projekterer dit byggeri, får du:

- Nødvendig analysearbejde og brandteknisk gennemgang
- Indarbejdelse af myndigheds- og lokalplanskrav
- Professionel projektering og udfærdigelse af relevante tegninger på et bygbart niveau
- Projektering af tekniske installationer
- Evt. nødvendig beregninger ved ingeniør
- Udfærdigelse af byggesags- og arbejdsbeskrivelse

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en projekteringspakke, tilpasset dit projekt

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Energioptimering

lund tegnestue kan rådgive dig om energioptimering af dit hus.

Energioptimering af en bolig, kan give en økonomisk besparelse i forbindelse med udgifter til varme og el, og give dig en bedre komfort og indeklima i din bolig. Energi og miljø i boliger, kan være en jungle at finde rundt i. Hvad er den mest rentable løsning for dig, og din familie?

lund tegnestue yder professionel rådgivning om energioptimering. Vi gennemgår dit hus, og udarbejder efterfølgende forslag til optimeringsmetoder, som er tilpasset dine ønsker for energibesparelse, fremtidig indeklima og dit økonomiske budget.
Ved at vælge professionel rådgivning om energioptimering, minimerer du samtidig optimeringsfejl, som i værste fald kan føre til fugt opsamling og skimmelsvamp.

Energioptimeringspakken
Vælger du lund tegnestue, til at rådgive dig om energioptimering, får du:

- Grundig gennemgang af dit hus med fokus på energien
- Udfærdigelse af forslag til de mest rentable optimeringsmetoder med forklaring
- Mulighed for indhentning af tilbud fra uvildige håndværkere el. leverandører
- Udførelsesrådgivning, som er tilpasset gør det selv arbejde, eller professionel arbejdsudførelse

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en energioptimeringspakke, tilpasset dine ønsker

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Energiberegning

lund tegnestue kan udføre energiberegning af dit hus eller byggeprojekt.

Du har brug for en energiberegning, hvis du skal ansøge om byggetilladelse, eller have udfærdiget en energimærkning, f.eks. i forbindelses med salg.

lund tegnestue kan udføre en energiberegninger i professionelle og godkendte beregningsprogrammer.

Energiberegningspakke
Vælger du lund tegnestue, til at regne din energi, får du:

- Analyse af tegninger og mængdeudtag for beregning
- Beregning af bygningsdelenes U-værdier
- Energirammeberegning udført i professionelle beregningsprogrammer
- Mulighed for indhentning af energimærkning

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på din energiberegning

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Udbudshåndtering

lund tegnestue kan håndtere udlicitering og kontrahering med håndværkere, entreprenører og leverandører.

Det kan være uoverskueligt, selv at skulle håndterer alle tilbud i forbindelse med et byggeprojekt.
Er prisen den rigtige, og indeholder den det forventede?

lund tegnestue kan bidrage til, at tilbuddene stemmer overens med tegnings og beskrivelsesmaterialet, sikre den rigtige pris, og sørge for at der indgås gennemsigtige og sikre aftaler med håndværkere, entreprenører og leverandører.

Udbudshåndteringspakke
Vælger du lund tegnestue, til at håndtere udbud af dit byggeprojekt, får du:

- Kvalitetssikring af byggeprojektets tegninger og beskrivelser
- Udfærdigelse af tilbudslister og overbliksplan over nødvendig tilbudsindhentning
- Udfærdigelse af udbudsbreve til håndværkere, entreprenører og leverandører
- Udfærdigelse af udkast til entrepriseaftalekontrakt

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en udbudshåndteringspakke, tilpasset dit projekt

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Økonomi

lund tegnestue kan skabe overblik over projektets økonomi.

Det kan være besværligt, selv at skulle holde styr på alle udgifter, i forbindelse med et byggeprojekt.
Har jeg nu husket det hele, og er der ingen skjulte uforudsete udgifter?

lund tegnestue kan samle alle udgifter i et byggebudget. Herved får du det fulde overblik og undgår grimme økonomiske overraskelser.

Økonomipakke
Vælger du lund tegnestue, til at samle dine udgifter i et byggebudget, får du:

- Opsamling og kvalitetskontrol af alle udgifter
- Udfærdigelse af overskueligt byggebudget
- Rådgivning omkring priser og evt. uforudsete udgifter

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en økonomipakke, til dit projekt

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon

Planlægning

lund tegnestue kan planlægge dit byggeri.

Det er besværligt at planlægge et byggeprojekt, uden professionel erfaring og indsigt i byggebranchen.

lund tegnestue kan udfærdige en detaljeret planlægning af dit byggeri, og tilbyde opfølgning på denne. Så sikre du at dit byggeprojekt står færdig til tiden, uden tidsbestemte ekstraudgifter.

Planlægningspakke
Vælger du lund tegnestue, til at planlægge dit byggeprojekt, får du:

- Oversigt over entrepriser og arbejder som skal udføres
- Detaljeret planlægning og tidsplan over dit projekt
- Mulighed for opfølgning af tidsplan med afholdelse af byggemøder

Pris

Vi kan sammensætte en pakkeløsning, som er skræddersyet til netop dine ønsker og behov.
Kontakt os for et uforpligtende og personligt tilbud.

Få et uforpligtende tilbud på en planlægningspakke, tilpasset dit projekt

Skriv til os og vi kontakter dig uforpligtende pr. mail eller telefon