Håndværker

Myndighedsbehandling

lund tegnestue udarbejder nødvendige tegninger til myndighederne.

lund tegnestue har gode erfaringer med at opnå byggetilladelser, i kommuner over hele landet. lund tegnestue udfærdiger et gennemarbejdet og professionelt myndighedsprojekt.

lund tegnestue kan også forestå indhentning af byggetilladelsen hos kommunen.

Pris

Vi tilbyder projektsspecifikke tilbud, som bygger på en konkurrencedygtig, fast lav timepris.

Indhent tilbud

Få et projektsspecifik tilbud

Skitsering

lund tegnestue kan skitserer og visualisere byggeprojekter.

Med en skitsering eller 3D visualisering, får du og din kunde konkretiseret, hvordan det endelige resultat vil fremstå. Visualiseringen øger også kundens forventningsafstemning til projektet. Det betyder mere effektiv arbejde og mindre snak.

Tilbyd din kunde en visualisering sammen med dit tilbud. Så er du sikker på at projektet er solgt.

lund tegnestue visualiserer både nybyggeri, renoveringsprojekter, ombygning og tilbygninger.

Fandt du ikke den ydelse du søgte?

lund tegnestue besidder en lang liste af kompetencer, indenfor byggeri mm. Vi påtager os gerne opgaver udenfor ydelsesbeskrivelserne, på denne side. Dog påtager vi os ikke opgaver, udenfor tegnestuens kompetenceområder.

Det er din sikkerhed for, at du altid modtager et godt og professionelt stykke arbejde.

Skriv til eller ring til os:
E: post@lundtegnestue.dk
T: +45 53 65 17 06

Projektering

lund tegnestue projekterer byggeprojekter i det omfang du har brug for.

lund tegnestue går i dybden med byggeriets konstruktioner og materialer. Herefter udfærdiges alle relevante tegninger og detaljetegninger, på et detaljeret bygbart niveau og der udfærdiges en professionel beskrivelse af byggeriet.

 

Energiberegning

lund tegnestue kan udføre energiberegninger af små og store byggeprojekter.

lund tegnestue kan udføre en energiberegninger i professionelle og godkendte beregningsprogrammer.

 

Planlægning og byggeledelse

lund tegnestue kan planlægge byggeprojekter.

lund tegnestue kan udfærdige detaljeret planlægning af byggeprojekter, og tilbyde opfølgning på denne. Så sikre du at byggeprojekt står færdig til tiden, uden tidsbestemte ekstraudgifter.

lund tegnestue kan påtage sig rollen som byggeleder i det omfang du har brug for.