Erhvervskunde

Håndværker

Har du påtaget dig opgaver, hvor du har brug for bygningskonstruktørens kompetencer?

lund tegnestue kan bistå med:

- Skitsering
- Myndighedsbehandling
- Projektering
- Energiberegning
- Planlægning og byggeledelse

Håndværker

Ydelser til håndværkere

Entreprenør

lund tegnestue udliciterer arbejdskraft til det I mangler.

lund tegnestue kan bistå med følgende:

- Analysearbejde og kvalitetssikring
- Udfærdigelse af dispositionsforslag til bla. konkunrence
- Myndighedsbehandling af større og mindre byggesager
- Projekteringsarbejde
- Beskrivelsesarbejde
- Planlægning af del- og totalentrepriser
- Kontrahering
- Energiberegning

Entreprenør

Ydelser til entreprenører