Entreprenør

Analysearbejde og kvalitetssikring

lund tegnestue laver analysearbejde og KS af byggesager.

F.eks.
- Statisk analysearbejde
- Brandteknisk analysearbejde
- Indeklima i bolig og erhverv analysearbejde, ventilation, lyd og efterklang, lys
- Rum og planløsnings analyse

Pris

Vi tilbyder projektsspecifikke tilbud, som bygger på en konkurrencedygtig, fast lav timepris.

Indhent tilbud

Få et projektspecifik tilbud

Dispositions- og konkurrenceforslag

lund tegnestue udfærdiger materiale til konkurrencer.

F.eks:
- Nødvendig skitse- og tegnings arbejde
- Visualiseringsarbejde
- Beskrivelsesarbejde
- Salgsopstillinger

Fandt du ikke den ydelse du søgte?

lund tegnestue besidder en lang liste af kompetencer, indenfor byggeri mm. Vi påtager os gerne opgaver udenfor ydelsesbeskrivelserne, på denne side. Dog påtager vi os ikke opgaver, udenfor tegnestuens kompetenceområder.

Det er din sikkerhed for, at du altid modtager et godt og professionelt stykke arbejde.

Myndighedsbehandling

lund tegnestue udfærdiger nødvendig materiale til myndighederne.

F.eks:
- Situationsplaner, grundplaner, principsnit og facader
- Konstruktionsløsning, dokumentation og beskrivelse
- Sagsbehandling og Indhentning af byggetilladelser

lund tegnestue behandler både store og små myndighedssager.

Skriv til eller ring til os:
E: post@lundtegnestue.dk
T: +45 53 65 17 06

Projektering

lund tegnestue projekterer byggeprojekter i det omfang du har brug for.

F.eks:
- Projektering og udfærdigelse af grundplaner, snit og facader på et bygbart niveau
- Projektering og udfærdigelse af detaljer
- Projektering af tekniske installationer
- Udfærdigelse af tegningslister

lund tegnestue projekterer både store og små byggesager.

 

Beskrivelsesarbejde

lund tegnestue udfærdiger detaljeret beskrivelsesarbejde til små og store byggesager på hovedprojektniveau.

F.eks:
- Byggesagsbeskrivelse
- Arbejdsbeskrivelse

 

Planlægning

lund tegnestue planlægger del- og totalentrepriser.

F.eks:
- Oversigtsudtag af byggesags- og arbejdsbeskrivelser
- Udfærdigelse af overordnet tidsplaner
- Udfærdigelse af detaljeret tidsplaner

 

Kontrahering

lund tegnestue indhenter tilbud og behandler kontraktforhold

F.eks:
- Udfærdigelse af forslag til projektspecifik aftalekontrakt, med AB-Forbruger som grundlag
- Udfærdigelse af forslag til projektspecifik aftalekontrakt, med AB92 som grundlag
- Udfærdigelse af forslag til projektspecifik aftalekontrakt, med ABT93 som grundlag

 

Energiberegning

lund tegnestue kan udføre energiberegninger af små og store byggeprojekter.

F.eks:
- Analyse af tegninger og mængdeudtag for beregning
- Beregning af bygningsdelenes U-værdier
- Energirammeberegning udført i professionelle beregningsprogrammer
- Mulighed for indhentning af energimærkning